Regina spektor dating julian casablancas

Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas ni, ang pananakop ng mga Kastila

Ikalawa, ang pagkakalikha ng mga piling tao na nag-aari ng mga lupain. Dahil sa kanila, ang mga babaylan, manggagamot at mga taong dapat nakakagawa ng kababalaghan ay tinagurian nilang mangkukulam. Balikan natin ang kasaysayan kung paano tayo naging biktima ng kolonyalismo sa loob ng ilang daang taon.

Sa mas mababang antas ng pamahalaan, kinontrata ng mga Kastila ang lokal na mga lider ng mga nayon. Walang direktang pakikipagkalakalan sa Espanya. Sa madaling salita, ito ay ang pagsakop ng isang mas makapangyarihang bansa sa isang bansa na mas mahina, na inaabuso ito sa ekonomikal na paraan. Ang kalakal at lakas ng mga Intsik ay mahalaga sap ag-unlad ng kolonyang Kastila dito sa bansa, subalit ang mga Intsik ay kinaiinisan at kinatatakutan dahil sa kanilang mabilis na pagdami. Nagkaroon ng iba pang mga panghihimagsik laban sa Espanya.

Is brian puspos still dating carlena britch

Ang pananakop ng mga Kastila

Is online dating for everyone

Samantala, naganap ang negosasyon sa pagitan ni Emilio Aguinaldo at ng mga opisyal ng Estados Unidos habang nasa Hong Kong at pagdaka sa Singapore. Ang pamahalaang Kastila ay madaling naitatag sa maliliit na mga kumunidad na dating walang sentralisadong pamahalaan.

Ang gawaing pangungumberte ay ginawa ng walang sagabal na iba pang relihiyon maliban na lamang sa Islam, na mas kinikilala sa Timog. Tumagal ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas bilang isang kolonya nang may mga taon. Nais ng Estados Unidos na masugpo ang panghihimagsik na naganap sa Cuba noong Pebrero dahil sa mga layunin ng Estados Unidos hinggil sa pagnenegosyo.

Self liquidating asset definition glossaryTeam ropers dating a barrel racer be like

Isa sa mga layunin ng Kastilang kolonyalismo sa Pilipinas ay ang gawing mga katoliko ang mga Pilipino. Isa sa pinaka mahirap na problemang dinanas ng mga kastila ay ang kanilang pagsakop sa Mindanao na pugad ng mga Moro. Sa paglipas ng ilang mga dekada, may iba pang mga ekspidisyong isinagawa ang mga Kastila papunta sa mga isla ng Pilipinas. Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, at Trinidad na mayroong mga tauhang mandaragat.

Sapio dating appAsistencia remota online dating

Bilang ganti sa pag-atake sa kanila ng mga Kastila at mga katutubong kakampi nito, sinalakay nila ang ilang lugar sa Luzon at Visayas na hawak ng mga Kastila. Lumaganap ang impluwensya ng simbahan sa pamamagitan ng paghahalo ng mga kaugaliang Pilipino sa mga relihiyosong mga pagdiriwang. Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa politika at humina ang ekonomiya ng bansa. Ang sistemang ito ng lokal na pamamahala ay siyang nagsilang ng tinatawag na Principalia, mga Pilipinong mataas ang estado ng pamumuhay. Nagtatag ng isang syudad town sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng tatlong siglo.

Ang kita ng kolonya ay nanggagaling sa mga kalakalan. Nagkaroon ng manaka-nakang paghimagsik ang mga Pilipino na ayaw sa sistemang encomienda.

Kolonyalismo sa kamay ng mga Espanyol

Rodrigo Mendoza Ano ang kolonyalismo? Sa pagtatapos ng ika labing anim na siglo, ang Maynila ay naging ang pangunahing sentro ng komersyo sa buong Silangang Asya. Mga Kristyano na nakatira sa Luzon at Visayas at mga Muslim naman na nakahiwalay at naninirahan sa Mindanao.

Pagkatapos ng patayang iyon, kakaunting Intsik na lamang ang pinapatay ng mga Kastila. Ang Maynila ang naging sentro ng aktibidad ng mga kastila tulad ng sibil, militar at relihiyosong mga okasyon. Ang kolonyalismo na ginawa ng mga Kastila ay hindi masyadong madugo noong una, sapagkat ang mga lugar na kanilang sinasakop ay hindi gaanong nanlaban maliban lamang sa mga Moro. Ang ginawa ng mga Kastila ay ipinagsama nila ang mga paniniwala ng mga Pilipino, idinikit ang mga hawig na kultura, para maintindihan nila ang Kristiyanismo. Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, ouvir radio sobral online dating kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.

Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Subalit, si Magellan ay napatay ng mga katutubo, na pinangunahan ni Lapu-lapu, na lumaban sa tangkang pananakop ng mga banyaga. Ito ang pinagmulan ng oligarchic na sistema ng pamamahala. Ang Galyon na galing sa Maynila ay nagbibyahe papuntang Acapulco ay naghahatid ng mga pilak at ikinakalakal sa mga teritoryong intsik.

Si Magellan ay unang dumaong sa Cebu, na sinasabing lupain na pag-aari ng Espanya. Ito ay pinangalanan niyang Islas de San Lazaro. Kasama ng humigit-kumulang sa mga Cebuano, nabinyagan si Raha Humabon sa ngalan ng Kristiyanismo.

Kahit na ganito ang nangyari sa kasaysayan, marami pa ring paniniwala ang nanatili sa buhay at kultura ng mga Pilipino. Nuno sa Punso Ano nga ba ang mga natirang paniniwala ng mga Pilipino kahit dumating pa ang mga Kastila? Kahit ang mismong orihinal na paniniwala ay naglaho na, ang esensya nito ay nagpatuloy sa pamumuhay at ibang paniniwala ng mga Filipino.

Siya ang kauna-unahang gobernador heneral ng Pilipinas. Sa mga panahon na pumupunta na ang mga Kastila sa Pilipinas, lumalaganap sa Espana ang paniniwala sa mga bruja at uso sa kanila ang witch-hunting.

Si Magellan ay nagkaroon ng pakikipagkaibigan sa lokal na mga lider sa Cebu, na ang iba ay nagpabinyag bilang mga Romano Katoliko. Sa katunayan, hinalo ng mga Filipino ang mga paniniwala nila sa Kristiyanismo, katulad ng krus o bibliya na nagsisilbing anting-anting laban sa mga demonyo.

Ngunit ang taong transisyon mula sa komonwelt patungo sa isang soberanyang bansa ay naantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nahikayat ni Dewey si Aguinaldo na magbalik sa Pilipinas. Sa nagdaang mga panahon, ang Pilipinas ay naging biktima ng kolonyalismo at imperyalismo, sa kamay ng mga bansang Espanya at Estados Unidos.